Giải câu 4 Sự Tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Sự tích Hồ Gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Sự tích Hồ Gươm trang 40 – 44 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Khi nào Long Quân cho đòi gươm? Cảnh đòi gươm và trả gươm diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Đất nước đã thanh bình, Long Quân cho Rùa Vàng lên đòi lại gươm. Khi ấy Lê Lợi đang dạo chơi trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhô lên, lưỡi gươm đeo bên mình Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Vua rút gươm nâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm lấy và lặn xuống nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status