Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 45 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 44 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu cảm thán trang 44 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Hãy nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán.

Trả lời:

– Câu nghi vấn có những từ nghi vấn: ai, nào, tại sao, bao nhiêu, bao giờ… có, không, đã (chưa)… với chức năng để hỏi, biểu lộ cảm xúc, sự đe dọa, khẳng định…

Khi viết câu nghi vấn phải sử dụng dấu hỏi chấm để kết thúc câu.

– Câu cầu khiến có các từ nghi vấn: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào… hay ngữ điệu cầu khiến, dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo…

Khi viết câu cầu khiến thường được kết thúc bằng dấu chấm than, ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể sử dụng dấu chấm cuối câu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status