Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 36 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 4: Giải thích các từ sau theo những các đã biết:

– Giếng
– Rung rinh
– Hèn nhát.

Trả lời:

– Giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, để lấy nước.
– Rung rinh: chuyển động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.
– Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status