Giải câu 4 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trường từ vựng trang 21 – 24 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 4. Xếp các từ mũi, nghe, tai, thính, điếc, thơm, rõ vào đúng trường từ vựng của nó theo bảng sau (một từ có thể xếp theo ở cả 2 trường):
– Khứu giác.
– Thính giác.

Trả lời:

Khứu giác Thính giác
Mùi, Thơm, Rõ Nghe, Thính, Điếc

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status