Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chơi chữ trang 166 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 4:* Năm 1946, bà Hằng Phương biếu Bác Hồ một gói cam, Bác Hồ đã làm một bài thơ bày tỏ lòng cảm ơn như sau:

Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây?
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?

Trong bài thơ này, Bác Hồ đã dùng lối chơi chữ như thế nào?

Trả lời:

– Lối chơi chữ : sử dụng từ đồng âm – Đồng âm giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt.

– khổ: đắng; tận: hết; cam: ngọt; lai: đến.

– Xuất phát từ:

+ Thành ngữ : khổ tận cam lai

+ Nghĩa là : hết khổ đến sướng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status