Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập Cụm Động Từ (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Cụm Động Từ trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Viết một câu trình bày ý nghĩa truyện Treo biển. Chỉ ra các cụm động từ có trong đoạn văn đó.

Trả lời:

Viết một câu trình bày ý nghĩa của truyện Treo biển. Chỉ ra các cụm động từ trong câu đó.

Treo biển mang ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến của bên ngoài.

Cụm động từ: mang ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng. Trong đó phê phán là động từ trung tâm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

 

DMCA.com Protection Status