Giải câu 4 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 86 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 4: Danh từ biểu thị những gì?

Trả lời:

Danh từ biểu thị người, vật, hiện tượng, khái niệm…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status