Giải câu 3 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 3 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cho những cặp từ trái nghĩa sau: sống – chết, yêu – ghét, chẵn – lẻ, cao – thấp, chiến tranh – hoà bình, già – trẻ, nông – sâu, giàu – nghèo.

Có thể xếp những cặp từ trái nghĩa này thành hai nhóm: nhóm 1 như sống – chết (không sống có nghĩa là đã chết, không chết có nghĩa là còn sống), nhóm 2 như già – trẻ (không già không có nghĩa là trẻ, không trẻ không có nghĩa là già). Hãy cho biết mỗi cặp từ trái nghĩa còn lại thuộc nhóm nào.

Trả lời:

Nhóm 1 Nhóm 2
Sống >< chết

Chẵn >< lẻ

Chiến tranh >< hòa bình

Già >< trẻ

Yêu >< ghét

Cao >< thấp

Nông >< sâu

Giàu >< nghèo

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status