Giải câu 3 – Từ mượn (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Từ mượn (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Theo cảm nhận của em thì những từ mượn như săm, lốp, (bếp) ga, xăng, phanh,… có gì khác so với những từ mượn như: a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min,…?

Trả lời:

– Những từ săm, lốp, (bếp) ga, xăng, phanh là những từ mượn được Việt hóa hoàn toàn.

– Những từ axit, ra – đi – ô, vi – ta – min,… chưa được Việt hóa hoàn toàn. Chúng vẫn mang tính phiên âm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status