Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 96 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng trang 96 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Em có nhận xét gì về lòng tham và sự bội bạc của nhân vật mụ vợ? Sự bội bạc của mụ vợ đối với chồng đã tăng lên như thế nào? Khi nào sự bội bạc của mụ đi tới tột cùng? (Chú ý thái độ của mụ đối với cá vàng thể hiện ở ý muốn cuối cùng).

Trả lời:

* Lòng tham không đáy và sự bội bạc của mụ vợ ngày càng quá quắt:

– Lần 1: đòi máng lợn mới => đòi hỏi vật chất.

– Lần 2: đòi một cái nhà rộng => đòi hỏi vật chất (tăng lên).

– Lần 3: muốn làm nhất phẩm phu nhân => đòi hỏi của cải và danh vọng.

– Lần 4: muốn làm nữ hoàng => đòi hỏi của cải, danh vọng và quyền lực.

– Lần 5: muốn làm Long Vương, bắt cá vàng hầu hạ và làm theo ý muôn của mụ => đòi hỏi một địa vị đầy quyền uy nhưng không có thật và một quyền phép vô hạn.

Lòng tham của mụ vợ cứ tăng mãi không có điểm dừng. Mụ muốn có tất cả mọi thứ: của cải, danh vọng, quyền phép vô hạn.

* Đối với chồng, thái độ bội bạc của mụ ngày càng tăng lên:

– Mụ mắng chồng là đồ ngốc (đòi máng lớn)

– Mụ quát to hơn: đồ ngu (đòi nhà)

– Mụ mắng như tát nước vào mặt: “Đồ ngu, ngốc sao ngốc thể (đòi làm nhất phẩm phu nhân).

– Mụ giận dữ, nổi trận lôi đình tát vào mặt ông lão: “mày dám cãi… ” (đòi làm nữ hoàng).

– Mụ lại nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão đến (đòi làm Long Vương)

Những chi tiết ấy chứng tỏ: Lòng tham càng lớn thì tình nghĩa vợ chồng càng nhỏ lại, rồi tiêu biến.

Với lòng tham không đáy, mụ vợ đòi hỏi tất cả mọi thứ con người có thể có, chưa đủ, mụ còn muốn chính cá vàng cũng trở thành đầy tớ hầu hạ mụ để tuỳ mụ sai khiến. Mụ không muốn đòi hỏi cá vàng qua trung gian là ông lão đánh cá nữa, mụ muốn gạt bỏ ông lão đi – ân nhân đã trở thành chướng ngại. Sự bội bạc của mụ đến đây đã đi tới tột cùng, người và trời đều không dung tha.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status