Giải câu 3 (Trang 177 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 3 (Trang 177 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Tinh thần thể dục trang 172 – 177 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Hãy nêu ý nghĩa phê phán của truyện Tinh thần thể dục.

Trả lời:

Tinh thần thể dục phê phán thói giả dối, chính sách lừa bịp mị dân của bọn cầm quyền thực dân phong kiến. Trong khi cuộc sống của dân chúng vô cùng khốn khổ thì chính quyền tay sai thực dân lại bày đặt những trò thể thao xa xỉ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status