Giải câu 3 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội.

Trả lời:

– Biệt ngữ của học sinh: viêm màng túi, cúp học,…

– Biệt ngữ trong kinh doanh: trứng quả, vào cầu,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status