Giải câu 3 – Thành phần phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Thành phần phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong câu (b), cụm chủ – vị in đậm chú thích điều gì?

Trả lời:

Cụm chủ – vị “tôi nghĩ vậy” làm thành phần phụ chú trong câu (2) có tác dụng báo cho độc giả biết rằng nhận định “Lão không hiểu tôi” diễn ra trong suy nghĩ của riêng “tôi”, là suy đoán chủ quan của “tôi”, chứ chưa hẳn đã đúng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status