Giải câu 3 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Có thể có ngôn ngữ mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng từ ngữ hay không? Vì sao?

Trả lời:

Không thể có ngôn ngữ mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển từ ngữ:

– Mỗi từ chỉ có một nghĩa duy nhất.

– Nhu cầu giao tiếp của con người ngày càng tinh tế.

– Không có khối lượng từ ngữ đồ sộ nào đáp ứng hết.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status