Giải câu 3 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 35 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Nghĩa của từ ứng với phần nào dưới đây:

– Hình thức
– Nội dung

Trả lời:

Từ là đơn vị có tính hai mặt trong ngôn ngữ:

– Mặt nội dung và mặt hình thức.
– Mặt nội dung chính là nghĩa của từ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status