Giải câu 3 – Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 110 – 113 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ những điều đã phân tích ở các mục I và II, hãy rút ra nhận xét về tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu.

Trả lời:

Nhận xét về tác phẩm của việc sắp xếp thứ tự từ trong câu:

– Thể hiện trật tự nhất định của sự việc, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm

– Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

– Liên kết câu với các câu khác trong văn bản.

– Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status