Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự trang 89 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 3: Truyện Cây bút thần kể theo ngôi nào? Vì sao như vậy?

Trả lời:

Truyện Cây bút thần kể theo ngôi thứ ba, vì không có nhân vật nào xưng tôi khi kể.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status