Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 36 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 3: Điền các từ trung gian, trung niên, trung bình vào chỗ trống cho phù hợp:

– …: ở vào giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.
– …: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,…
– …: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

Trả lời:

– Trung bình: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.
– Trung gian: ở vị trí chuyển tiếp nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật…
– Trung niên: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status