Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ mượn trang 26 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Hãy kể một số từ mượn:

a) Là tên các đơn vị đo lường, ví dụ: mét
b) Là tên một bộ phận của chiếc xe đạp, ví dụ: ghi đông
c) Là tên một số đồ vật, ví dụ: ra-đi-ô

Trả lời:

Hãy kể tên một số từ mượn là:

– Tên các đơn vị đo lường: mét, ki-lô-mét, lít, ki-lô-gam,…
– Tên một số bộ phận của xe đạp: ghi đông, pê đan, gác-đờ-bu,…
– Tên một số đồ vật: ra-đi-ô, cát sét, pi-a-nô,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status