Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập Động Từ (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Chính tả (nghe – viết): Con hổ có nghĩa (từ Hổ đực mừng rỡ đến làm ra vẻ tiễn biệt)

Trả lời:

Các em có thể nhờ cha mẹ, thầy cô đọc và viết bài chính tả Con Hổ có nghĩa vào vở bài tập. (từ Hổ đực mừng rỡ đến làm ra vẻ tiễn biệt)

“Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mệt mỏi lắm. Rồi hổ đực quỳ xuống bên một gốc cây, lấy chân đào lên một cục bạc. Bà đỡ biết hổ tặng mình, cầm lấy. Hổ đực đứng dậy đi, quay nhìn bà, bà theo hổ ra khỏi rừng. Được mấy bước, trời sắp sáng, bà giơ tay nói: “Xin chúa rừng(4) quay về”. Hổ vẫn cúi đầu quẫy đuôi, làm ra vẻ tiễn biệt”

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status