Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Số từ và lượng từ trang 128 – 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

a) Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi […].

(Sơn tinh, Thủy Tinh)

b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng rút lui mỗi người một ngả.

(Sự tích Hồ Gươm)

Trả lời:

– Giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách ra từng sự vật, từng cá thể.

– Khác nhau là:

từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status