Giải câu 3 – Luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 3 Luyện tập Mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Mẹ hiền dạy con trang 151 – 154 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Có hai yếu tố Hán Việt đồng âm:
– tử: chết
– tử: con
Hãy cho biết các kết hợp dưới đây được sử dụng với nghĩa nào?
Công tử, tử trận, bất tử, hoàng tử, đệ tử, cảm tử.

Trả lời:

Có hai yếu tố Hán Việt đồng âm:

– Trong các từ: tử trận, bất tử, cảm tử (từ tử được dùng với nghĩa là chết)

– Trong các từ: công tử, hoàng tử, đệ tử(từ tử được dùng với nghĩa là con)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status