Giải câu 3 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Động Từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3. Động từ có đặc điểm gì khác danh từ
– Về những từ đứng xung quanh nó trong cụm từ?
– Về khả năng làm vị ngữ?

Trả lời:

Động từ có khả năng kết hợp với các từ sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng ở phía trước để tạo thành cụm động từ.

Động từ thường làm vị ngữ trong câu. Khi làm chủ ngữ động từ thường đi kèm với từ “là” và chúng mất khả năng kết hợp với các từ sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng.

Ví dụ: Viết là việc học sinh phải luyện tập thường xuyên.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status