Giải câu 3 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 3 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 86 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 3: Tìm thêm các danh từ khác trong câu đã dẫn.

Trả lời:

Trong câu còn có các danh từ: vua, làng, thúng gạo, nếp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status