Giải câu 3 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 3 – Các lỗi thường gặp về dấu câu (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Ôn luyện về dấu câu trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 3: Thiếu dấu thích hợp để tách các bộ phận của câu khi cần thiết.

Xét ví dụ dưới đây và trả lời câu hỏi.

Cam quýt bưởi xoài là đặc sản của vùng này.

Câu này thiếu dấu gì để phân biệt ranh giới giữa các thành phần đồng chức? Hãy đặt dấu đó vào chỗ thích hợp.

Trả lời:

Thiếu dấu câu thích hợp để tách các bộ phận câu khi cần thiết

Câu trên thiếu dấu phẩy để ngăn cách các danh từ chỉ loại sự vật.

– Sửa lại: Cam, quýt, bưởi, xoài là đặc sản vùng này.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status