Giải câu 3 Bài 4 trang 39 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 3 Trang 39 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Cấu trúc bảng

Đề bài câu 3 Trang 39 SGK Tin học lớp 12:

Hãy nêu các bước để chỉ định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2.

Lời giải câu 3 Trang 39 SGK Tin học lớp 12:

– Đầu tiên nháy chuột phải vào bảng rồi chọn Design View.

giai-cau-3-bai-4-trang-39-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

– Sau đó click chuột trái vào thuộc tính muốn chọn làm khóa. Rồi ấn vào hình khóa ở trên. Nếu muốn chọn nhiều thuộc tính thì ta giữ phím CTRL.

giai-cau-3-bai-4-trang-39-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status