Giải câu 2 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Xưng hô trong hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 190, 191 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Trong tiếng Việt, xưng hô thường tuân thủ theo phương châm “xưng khiêm, hô tôn”. Em hiểu phương châm đó như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

– Xưng khiêm: Người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường.

– Hô tôn: Gọi người đối thoại một cách tôn kính.

Ví dụ:

+ Quý bà, quý cô, quý ông… để gọi người đối thoại tỏ ý tôn kính.

+ Người đối thoại ít tuổi hơn mình nhưng vẫn gọi là anh, chị, xưng em.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status