Giải câu 2 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ mượn trang 24 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Theo em các từ được chú thích có nguồn gốc từ đâu?

Trả lời:

Các từ được chú thích có nguồn gốc từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status