Giải câu 2 – Từ nhiều nghĩa của từ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ nhiều nghĩa của từ (Trang 55 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ trang 55 – 58 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Trả lời:

Câu 2: Nghĩa của từ chân

+ (1) Bộ phận dưới cùng của thân người hay động vật dùng để đi và đứng.

+ (2) Phần dưới cùng, phần gốc của một vật.

+ (3) Bộ phận của một vật dùng để đỡ vật ấy đứng ngay được trên mặt phẳng.

+ (4) Địa vị, chức vị của một người. (…)

+ (5) Âm tiết trong câu thơ ở ngôn ngữ phương Tây (theo từ điển tiếng Việt 1991)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status