Giải câu 2 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Chọn quan niệm đúng trong những quan niệm sau:

a) Từ Hán Việt chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong vốn từ tiếng Việt.

b) Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mược gốc Hán.

c) Từ Hán Việt không phải là một bộ phận của vốn từ tiếng Việt.

d) Dùng nhiều từ Hán Việt là việc làm cần phê phán.

Trả lời:

Đáp án b. Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status