Giải câu 2 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau:

a) Đồng nghĩa là hiện tượng chỉ có trong một số ngôn ngữ trên thế giới.

b) Đồng nghĩa bao giờ cũng là quan hệ nghĩa giữa hai từ, không có quan hệ đồng nghĩa giữa ba hoặc hơn ba từ.

c) Các từ đồng nghĩa với nhau bao giờ cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau.

d) Các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế nhau được trong nhiều trường hợp sử dụng.

Trả lời:

d) Các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế nhau được trong nhiều trường hợp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status