Giải câu 2 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ và cấu tạo từ tiếng việt trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Soan bai - Tu va cau tao tu tieng viet - Cau 2 Trang 13 SGK

Trả lời:

a. Phân biệt giữa từ và tiếng?

– Tiếng là âm thanh được phát ra. Mỗi tiếng là 1 âm tiết.

– Từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa dùng để đặt câu. Từ được tạo bởi một hoặc hai tiếng trở lên.

– Tiếng dùng để cấu tạo nên từ. Từ dùng để cấu tạo nên câu. Vai trò của từ được thể hiện trong mối quan hệ với các từ khác trong câu.

b. Khi nào một tiếng được coi là từ?

Một tiếng nào đấy được coi là từ chỉ khi nó có khả năng tham gia cấu tạo câu. Tiếng mà không dùng được để cấu tạo câu thì cũng không mang ý nghĩa nào cả và như thế không phải là từ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status