Giải câu 2 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ và cấu tạo từ tiếng việt trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Từ phức có hai loại khác nhau theo cấu tạo là từ ghép và từ láy.

Trả lời:

– Từ ghép: ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa
– Từ láy: có quan hệ láy âm giữa các tiếng với nhau

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status