Giải câu 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 85 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Cây bút thần trang 85 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Những điều gì đã giúp cho Mã Lương vẽ giỏi như vậy? Những điều ấy có quan hệ với nhau ra sao?

Trả lời:

* Những điều giúp Mã Lương vẽ giỏi:

– Mã Lương say mê, cần cù chăm chỉ, cộng với sự thông minh và khiếu vẽ sẵn có.

– Mã Lương được thần cho cây bút thần bằng vàng để vẽ được vật có khả năng như thật.

* Những nguyên nhân nói trên quan hệ chặt chẽ với nhau. Thần cho Mã Lương cây bút thần chứ không phải vật gì khác và cũng chỉ có Mã Lương chứ không phải ai khác được thần cho bút thần.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status