Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Đêm nay Bác không ngủ trang 67 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai? Cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện tâm hồn cao đẹp của Bác Hồ và tấm lòng của anh bộ đội đối với lãnh tụ?

Trả lời:

Hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của anh đội viên. Cách miêu tả như vậy càng làm cho hình tượng Bác gần gũi, chân thật và cao đẹp vì đó là hình tượng Bác trong lòng nhân dân ta. Nó còn thể hiện được tấm lòng anh bộ đội với Bác và tâm hồn yêu thương mênh mông của Bác với con cháu mình trong kháng chiến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status