Giải câu 2 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn trang 42 – 44  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Nội dung chính của mỗi câu nêu trong đoạn văn trên là gì? Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn.

Trả lời:

– Nội dung chính của câu (1): Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại đời sống.

– Nội dung chính của câu (2): Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải nói cái mới mẻ.

– Nội dung chính của câu (3): Những điều mới mẻ là sự gửi gắm của người nghệ sĩ đóng góp vào đời sống.

Những nội dung của các câu đều xoay quanh chủ đề cách phản ánh đời sống của tác phẩm văn nghệ. Các câu được sắp xếp theo trình tự triển khai chủ đề của đoạn, câu sau nối tiếp ý của câu trước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status