Giải câu 2 Bài 3 Trang 23 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Đề bài câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Phát triển là một khái niêm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status