Giải câu 2 – (Trang 121 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 121 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản văn học trang 117 – 123 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Vì sao nói: hiểu tầng ngôn ngữ mới là bước thứ nhất cần thiết để đi vào chiều sâu của văn bản văn học?

Trả lời:

Bởi vì văn học là nghệ thuật ngôn từ, nên khi đọc văn bản văn học, trước hết phải hiểu rõ nghĩa của từ, từ tường mình đếm hàm ẩn, nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Tìm hiểu tầng ngôn từ là cơ sở để bóc tách tầng hình tượng và hàm nghĩa của văn bản. Vì thế, hiểu tầng ngôn từ mới là bước thứ nhất cần thiết để đi vào chiều sâu của văn bản văn học.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status