Giải câu 2 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Thảo luận về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay.

Trả lời:

Vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay rất quan trọng bởi vì bước vào thời đại khoa học – công nghệ ngày càng tăng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status