Giải câu 2 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Tìm dẫn chứng minh họa cho những cách phát triển của từ vựng đã được nêu trong sơ đồ trên.

Trả lời:

Các ví dụ phát triển nghĩa của từ:

Giáo

+ x: giáo viên, giáo dục, giáo điều, giáo huấn,…

Phát triển số lượng từ ngữ:

+ Tạo thêm từ mới: kinh tế mở, đường cao tốc,…

+ Vay mượn tiếng nước ngoài: ca nô, a – xít, cà phê,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status