Giải câu 2 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 2 – Sử dụng quan hệ từ (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Tìm quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau đây:

Nếu … …

Vì … …

Tuy … …

Hễ … …

Sở dĩ … …

Trả lời:

Nếu… thì…

Vì… nên…

Tuy… nhưng…

Hễ… thì…

Sở dĩ… vì…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status