Giải câu 2 – Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự trang 58 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Trong cả ba tình huống trên, người ta đều phải tóm tắt văn bản. Hãy rút ra nhận xét về sự cần thiết phải tóm tắt văn bản tự sự.

b) Hãy tìm hiểu và nêu lên các tình huống khác trong cuộc sống mà em thấy cần phải vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự.

Trả lời:

Tìm hiểu các tình huống và trả lời yêu cầu:

a) Trong cả ba tình trên, người ta đều phải tóm tắt văn bản. Nó quan trọng và cần thiết bởi phải tóm tắt nôi dung yêu cầu mới có thể biết được mình phải làm công việc gì và tóm tắt mới hiểu được nội dung cơ bản. Hiểu được văn bản của mình thì mình mới có thể vận dụng nó bằng kiến thức của mình để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất và chính xác.

b) Những tình huống khác trong cuộc sống cần vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự như:

– Lớp trưởng báo cáo một nội dung vi phạm nội quy.

– Chú bộ đội kể chuyện bắt được tên trộm xe.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status