Giải câu 2 (Trang 74 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận (Trang 74 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về luận điểm trang 73 – 76 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Từ sự tìm hiểu trên, em rút ra được những kết luận gì về mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận.

Trả lời:

Luận điểm cần phải chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status