Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Hãy cho biết hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích sau đây:

Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội họa và cô gái:

– Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa cái món chè pha nước thơm như nước hoa củ Yên Sơn nhà anh.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

“Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá là câu có hàm ý, có thể hiểu là: Khi đi, ông họa  sĩ chưa kịp uống nước chè.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status