Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Nghĩa của từ trang 36 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Bài 2: Hãy điền các từ học hỏi, học tập, học hành, học lỏm vào chỗ trống trong những câu dưới đây cho phù hợp:

– …: học và luyện tập để có hiểu biết, có kĩ năng.
– …: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.
– …: tìm tòi, hỏi han để học tập.
– …: Học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

Trả lời:

– Học tập: học và luyện tập để có hiểu biết, kĩ năng.
– Học lỏm: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo.
– Học hỏi: tìm tòi, hỏi han để học tập.
– Học hành: học văn hóa có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status