Giải câu 2 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 luyện tập (Trang 23 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trường từ vựng trang 21 – 24 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2. Hãy đặt tên trường từ vựng cho mỗi dãy từ dưới đây:

a) lưới, nơm, câu, vó.

b) tủ, rương, hòm, va li, chai, lọ.

c) đá, đạp, giẫm, xéo.

d) buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi.

e) hiền lành, độc ác, cởi mở.

g) bút máy, bút bi, phấn, bút chì.

Trả lời:

a) Dụng cụ đánh bắt cá: lưới, nơm, vó, câu

b) Vật chứa, đựng: tủ, rương, hòm, va li, chai, lọ

c) Hoạt động của chân: đá, đạp, giẫm, xéo

d) Tâm trạng con người: buồn,vui, sợ hãi, phấn khởi

e) Tính cách con người: hiền lành, độc ác, cởi mở

g) Bút viết: bút máy, bút bi, phấn, bút chì.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status