Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chỉ từ trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Thay các cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích vì sao cần thay như vậy.

a) Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến chân núi Sóc, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

(Theo Thánh Gióng)

b) Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng bị lửa thiêu cháy về sau gọi là làng Cháy.

(Theo Thánh Gióng)

Trả lời:

Có thể thay như sau:

a) đến chân núi Sóc = đến đấy.

b) làng bị lửa thiêu cháy = làng ấy Thay như vậy để khỏi lặp từ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status