Giải câu 2 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) trang 75, 76 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Hãy thay các từ đã dùng sai bằng những từ khác.

Trả lời:

Thay bằng từ khác:

a) Thay yếu điểm bằng nhược điểm hoặc điểm yếu: Mặc dù còn một số nhược điểm (điểm yếu), nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b) Thay đề bạt bằng bầu hoặc biểu quyết: Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí bầu làm lớp trưởng.

c) Thay chứng thực bằng chứng kiến: Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chửng kiến cảnh nhà tan, cửa nát của những người nông dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status