Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Đặc điểm của văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản thông báo trang 140 – 143 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2.

Nội dung thông báo thường là gì? Nhận xét về thể thức của văn bản thông báo.

Trả lời:

Nội dung thông báo thường là những văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo để thực hiện hay tham gia.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status