Giải câu 2 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Động Từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Ý nghĩa khái quát của các động từ vừa tìm được là gì?

Trả lời:

Các động từ có đặc điểm giống nhau về nghĩa là: chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status